Informacja o przyjęciu pomocy finansowej


ROK 2016:

Na podstawie Uchwały Nr XIV/288/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015r. Gmina Piła zobowiązuje się do przekazania na rzecz Województwa Wielkopolskiego kwoty 20.000,-zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem fachowego księgozbioru oraz zbiorów multimedialnych na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców Piły, na rzecz Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile.
Umowa zawarta została na okres od dnia podpisania umowy, tj. 31 marca 2016r. do 31 grudnia 2016r.

 


 

ROK 2015:

Na podstawie Uchwały Nr II/24/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. Gmina Piła zobowiązuje się do przekazania na rzecz Województwa Wielkopolskiego kwoty 20.000,-zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców Piły, na rzecz Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile.

Umowa zawarta została na okres od dnia podpisania umowy, tj. 10 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Dotacja rozliczona i zaakceptowana przez Zastępcę Prezydenta Piły w dniu 29 stycznia 2016r.

pdf    drukuj    drukuj