Aktualności Sejmiku i Urzędu


Przygotowująca opinię na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu sejmikowa Komisja Rewizyjna spotkała się 24 kwietnia na kolejnym posiedzeniu. Tym razem omawiano m.in. informację o stanie wojewódzkiego majątku, zaprezentowano dane na temat wykonania planów finansowych za 2016 rok przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, poddano analizie liczbę etatów (w tym osób, które nabyły uprawienia emerytalne) w Urzędzie Marszałkowskim oraz w podległych samorządowi województwa jednostkach budżetowych. Radnych interesowały też kwestie związane z kosztami dojazdów więcej
 
Podczas kwietniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi radni zapoznali się m.in. z informacją podsumowującą organizację XVI edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku.O szczegółach tego przedsięwzięcia opowiedział Marek Beer, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Do tegorocznej edycji zgłoszono 54 gospodarstwa rolne: 20 z nich nominowano do nagrody, a ostatecznie dziesięciu gospodarzy otrzymało tytuł „rolnika roku” (lista laureatów dostępna jest na stronie internetowej www.umww.pl). Przez więcej
 
Radni z sejmikowej Komisji Kultury podczas kwietniowego posiedzenia jednogłośnie poparli projekt uchwały w sprawie podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i utworzenia nowej instytucji kultury pn. Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy. Procedury w tej sprawie trwają od jesieni 2016 r. Najpierw rada powiatu ostrowskiego jednogłośnie opowiedziała się za wystąpieniem do samorządu województwa z propozycją przejęcia pałacu. Następnie, we wrześniu ubiegłego roku, sejmik zgodził się, głosując uchwałę intencyjną, by wyodrębnić pałac więcej
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przedłuża nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2017 r. na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Wnętrza przyszłości”. Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości”. Urząd Marszałkowski zaplanował w ramach inteligentnej specjalizacji „Wnętrza przyszłości” więcej
 
Romans histeryczny z drugiej połowy XVIII wieku - Teatr Fredry w Gnieźnie zaprasza do odbycia nieoczywistej etnograficznej podróży w przeszłość. Powołuje do życia zapomnianą XIX-wieczną powieść, która nieoczekiwanie, bardzo rymuje się ze współczesnością.więcej
 
Podczas kwietniowej sesji sejmiku radni (na wniosek klubu PiS) przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie połączenia Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu.Wcześniej podobny wniosek poparła sejmikowa Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego, która kilkukrotnie w ostatnich miesiącach debatowała o ty, jak uratować kontrakt z NFZ dla szpitala w Kowanówku wobec zaproponowanych przez ministerstwo zdrowia zmian dotyczących wprowadzenia sieci szpitali. W ich efekcie placówka rehabilitacyjno-kardiologiczna nie została przyjęta do projektowanej więcej
 
30 kwietnia 2017 r., o g. 18.00, w sali widowiskowej CKiS wystąpi AGNIESZKA HEKIERT, wybitna wokalistka jazzowa, rozchwytywana trenerka wokalna (ostatnio w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”), kompozytorka, autorka tekstów i aranżacji. Absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach. więcej
 
Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie, zaprasza na Marsz Pamięci poświęcony ofiarom zagłady w obozie Kulmhof.  Marsz Pamięci - Dzieci dzieciom. Organizowany wspólnie ze starostwem kolskim, szkołami różnego szczebla nauczania, adresowany do młodzieży regionu. Upamiętnione zostaną najmłodsze ofiary obozu Kulmhof, ze względu na fakt przypadających 75. rocznic m.in. pacyfikacji wsi Lidice i Leżaki i zamordowania czeskich dzieci w obozie Kulmhof, deportacji więcej
 
Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich więcej
 
Zdecydowana większość projektów uchwał, które trafiły w kwietniu na obrady sejmikowej Komisji Budżetowej, dotyczyła wyrażenia zgody na wsparcie z wojewódzkiego budżetu przedsięwzięć realizowanych wspólnie z lokalnymi samorządami. Pierwsze z nich (komisja jednogłośnie zaakceptowała te propozycje) dotyczyły dotacji celowych na działalność zakładów aktywności zawodowej. Pieniądze trafią do powiatów słupeckiego i ostrzeszowskiego, a także do gmin: Żerków, Mieścisko, Lisków, Koźmin Wielkopolski, Borek Wielkopolski. Dwa kolejne projekty uchwał, także pozytywnie zaopiniowane przez radnych, więcej
 
Podczas kwietniowych obrad sejmikowej Komisji Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego radni pozytywnie zaopiniowali dwa projekty uchwał sejmiku w sprawie przekazania lokalnym samorządom pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego. Wsparcie z budżetu województwa trafi do miasta Poznania, które inwestuje w bazę ratownictwa wodnego w Kiekrzu (zakup sprzętu, modernizacja slipu do wodowania łodzi), a także do powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, który zamierza kupić specjalną wieżę dla ratowników, pozwalającą obserwować chronione na terenie miejscowego samorządu więcej
 
Kwietniowe posiedzenie sejmikowej Komisji Rewizyjnej zdominowały sprawozdanie z wykonania budżetu województwa wielkopolskiego w 2016 roku oraz towarzysząca temu dyskusja. Szczegółowe dane na temat przychodów, wydatków, zadłużenia i stanu regionalnych finansów przedstawiła radnym skarbnik województwa Elżbieta Kuzdro-Lubińska, która zwróciła m.in. uwagę na wzrastające wpływy z podatków PIT i CIT, odzyskanie przez województwo części podatku VAT oraz przychody związane ze sprzedażą budynku przy ul. Gąsiorowskich w Poznaniu.Przygotowująca opinię o ubiegłorocznym budżecie regionu więcej
 
Świat budzący się do życia po odejściu zimy w pierwszym symfonicznym dziele Roberta Schumanna, wspomnienie dzieciństwa i tętniącej życiem młodości przywoływane przez spoczywającego na łożu śmierci artystę, a opisywane muzyką przez Richarda Straussa oraz młodzieńczy koncert fortepianowy Ludwiga van Beethovena, którego prawykonania dokonał sam kompozytor w pierwszych dniach kalendarzowej wiosny 1795 roku - oto dzieła, które złożą się na prawdziwie wiosenny wieczór z gwiazdami światowych estrad.GWIAZDY ŚWIATOWYCH ESTRADMartin STADTFELD - więcej
 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zaprasza na kolejną "Rodzinną niedzielę w Muzeum". Niedzielne zajęcia dla rodzin na wystawie „WIKINGOWIE W POLSCE? Zabytki skandynawskie z ziem polskich” odbędą się 23 kwietnia o godz. 11.00-13.00. Tym razem będzie można wybrać się na daleką północ do chłodnych, skandynawskich krain. Nie trzeba jednak zabierać ze sobą ciepłych ubrań, czapek i szalików!więcej
 
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie zaprasza wszystkich entuzjastów spokojnego i dokładnego oglądania zabytków na "Dzień Wolnej Sztuki", który umożliwi nieśpieszne zwiedzanie poszczególnych zabytków znajdujących się na wystawie „WIKINGOWIE W POLSCE? Zabytki skandynawskie z ziem polskich”. WSTĘP WOLNY!więcej
 
Film to sztuka niezwykle popularna. Ale niesienie rozrywki na samym początku nie było wpisane w jego przeznaczenie. Nie od razu także filmy posiadały miejsce, gdzie był regularnie wyświetlane. Gdy jednak pojawiły się kina, a bilety na kolejne widowiska zaczęły się sprzedawać, cała sztuka nabrała rozpędu...więcej
 
7. Festiwal Gitary Akustycznej FINGERSTYLE FEELING FESTIVAL – konkurs, koncerty 22 kwietnia 2017 r., godz. 12.00 – konkurs; godz. 18.00 - koncerty Cele, jakie przyświecają konkursowi, to: popularyzacja instrumentu, jakim jest gitara akustyczna oraz promowanie techniki zwanej Fingerstyle; możliwość zaprezentowania swoich umiejętności oraz ich konfrontacji z profesjonalną oceną; integracja środowiska muzycznego oraz wymiana doświadczeń artystycznych. W tegorocznych festiwalowych koncertach zaprezentują się: Bartek Grzanek (Polska)Trevor Gordon Hall (USA)Sönke Meinen (Niemcy) CKiSw Kaliszu, sala studio, sala widowiskowa więcej
 
Informacja o realizacji zadań na drogach wojewódzkich w Wielkopolsce w 2016 roku była głównym punktem kwietniowych obrad sejmikowej Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej.Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Katarzyński przedstawił radnym, jakie inwestycje drogowe udało się wykonać w minionym roku zarówno dzięki unijnym dotacjom (za prawie 32 mln zł), jak i wyłącznie z pieniędzy budżetowych (kilkanaście mln zł). Mówiono też o trwających obecnie rozbudowach i remontach tras, mostów i więcej
 
Sejmikowa Komisja Rodziny i Polityki Społecznej w trakcie kwietniowych obrad pozytywnie zaopiniowała kilka projektów uchwał sejmiku w sprawie przekazania lokalnym samorządom dotacji z budżetu województwa na działalność zakładów aktywności zawodowej. Wsparcie trafi do powiatów słupeckiego i ostrzeszowskiego, a także do gmin: Żerków, Mieścisko, Lisków, Koźmin Wielkopolski, Borek Wielkopolski.Radni przyjęli także projekt sejmikowej uchwały, wskazującej zadania, które w 2017 r. otrzymają pieniądze na inwestycje w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób więcej
 
Podczas kwietniowego posiedzenia sejmikowej Komisji Edukacji i Nauki radni zapoznali się m.in. z informacją o stanie infrastruktury szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa wielkopolskiego.Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW Dorota Konal przedstawiła listę dotychczasowych, najważniejszych prac remontowych (zrealizowanych w 2016 roku), a także wykaz potrzeb inwestycyjnych, które powinny być zrealizowane w wojewódzkich placówkach (np. w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu). To m.in. termomodernizacje budynków, ich przebudowa, więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 152 Następny »